Uppförandekod

Svenska | English

 1. Syfte

  WordCamp Stockholm tror på att vår community verkligen ska vara öppen för alla. Därför är vi fast beslutna att erbjuda en vänlig, säker och välkomnande miljö för alla, oberoende av kön, sexuell läggning, handikapp, ursprung, religion eller preferenser kring operativsystem, programmeringsspråk eller textredigeringsprogram.

  Denna uppförandekod beskriver våra förväntningar på deltagarnas uppträdande och konsekvenserna för oacceptabla beteenden.

  Vi ber alla sponsorer, frivilliga medhjälpare, talare, publiken och övriga deltagare att hjälpa oss skapa en säker och positiv konferensupplevelse för alla.

 2. Deltagande i samarbetet kring öppen källkod

  En kompletterande målsättning med denna uppförandekod är att stärka deltagandet i samarbetet kring öppen källkod genom att uppmuntra deltagarna att bekräfta och stärka relationen mellan vårt beteende och vår community i stort.

  Som stöd för denna målsättning kommer organisatörerna för WordCamp Stockholm att ta emot nomineringar till utnämningen ”föredömliga medborgare” under hela evenemanget och kommer efter konferensen att ge erkänsla för utvalda deltagares bidrag på webbplatsen.

  Om du märker att någon anstränger sig lite extra för att säkerställa att vår community är välkomnande, vänlig och uppmuntrar alla deltagare att bidra så gott de kan, vill vi att du ska veta att du kan nominera någon vid konferensens incheckningsdisk.

 3. Förväntat beteende

  • Var hänsynsfull, respektfull och samarbetsinriktad.
  • Avstå från nedsättande, diskriminerande eller trakasserande beteende och uttryck.
  • Var uppmärksam på din omgivning och övriga deltagare. Varna konferensarrangörerna om du skulle upptäcka en farlig situation eller att någon är i en nödsituation.
  • Delta på ett genuint och aktivt sätt. På det sättet bidrar du till att skapa vårt WordCamp Stockholm och gör det till ditt eget.
 4. Oacceptabelt uppträdande

  Oacceptabla beteenden omfattar: skrämmande, trakasserande, kränkande, diskriminerande, nedsättande eller nedvärderande beteende av deltagare i WordCamp Stockholm och relaterade evenemang. Allmänheten kan ha tillträde alla platser där WordCamp Stockholm genomförs. Vi ber dig respektera alla personer som besöker dessa platser.

  Trakasserier inkluderar: aggressiva verbala kommentarer avseende kön, sexuell läggning, ras, religion, funktionshinder, olämplig användning av nakenhet och/eller sexuella bilder i offentliga utrymmen (inklusive bilder i presentationer), avsiktlig skrämmande, förföljande eller efterföljande, trakasserande fotografering eller ljudinspelning, ihållande störning av presentationer eller andra evenemang, olämplig fysisk kontakt och ovälkommen sexuella anspelningar.

 5. Konsekvens av oacceptabelt beteende

  Oacceptabelt beteende kommer inte att tolereras från någon, vare sig deltagare, organisatörer, anställda på evenemangsplatsen, sponsorer eller andra personer som besöker de platser där WordCamp Stockholm genomförs.

  Om någon blir ombedd att sluta uppträda oacceptabelt förväntas det att så sker omedelbart.

  Om en deltagare ägnar sig åt oacceptabelt beteende kan konferensarrangörerna vidta alla åtgärder de finner lämpliga, inklusive att tvingas lämna konferensen utan förvarning och utan återbetalning.

 6. Vad ska du göra om du ser eller utsätts för oacceptabelt beteende?

  Om du utsätts för oacceptabelt beteende, uppmärksammar att någon annan person utsätts för oacceptabelt beteende eller är oroad av andra skäl ber vi dig informera en konferensarrangör så snart som möjligt.

  Teamet bakom WordCamp Stockholm kommer att finnas tillgängligt för att hjälpa deltagare att kontakta lokalernas säkerhetspersonal eller lokal polis, eskortera utsatta personer eller på annat sätt hjälpa dem som upplever oacceptabelt beteende att kunna känna sig säkra under den tid konferensen pågår.

  Frivilliga kommer att ha en WordCamp Stockholm-T-shirt med texten ”Organiser” på ryggen. Alla frivilliga medhjälpare kan sätta dig i kontakt med en konferensarrangör. Du kan även besöka den speciella incheckningsdisken i foajén och fråga efter organisatörerna.

 7. Omfattning

  Vi förväntar oss att alla konferensdeltagare (sponsorer, frivilliga medhjälpare, talare, publik och andra gäster) följer denna uppförandekod i alla lokaler där konferensen genomförs och vid sociala evenemang som genomförs i samband med konferensen.

 8. Kontaktinformation

  Om du behöver omedelbar hjälp kan du ringa organisatörerna på telefon +46 (0)73 914 98 89.

 9. Licens och erkännande

  Denna uppförandekod är en direkt kopia av den utmärkta text av Open Source Bridge, men där informationen om just vårt evenemang har skrivits in. Originalet finns på http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/ och är publicerat under licensen Creative Commons Attribution-ShareAlike.